Fortset til hovudinnhald

Flyging

Første solo

Voss Flyklubb gratulerer Jarle Hus og Frode Fester med første solo flight med seilfly.

Alle piloter husker den spesielle følelsen av å være alene, ingen som rettleder, stillheten - og mestringsfølelsen det er å fly første tur alene. 

Begge har vært aktive og stått på som elever, Jarle begynte i vår - og kom etter en sommerpause sterkt tilbake nå og fikk nødvendig flytid på sensommeren. Frode har mer eller mindre satt en ny rekord, med intensiv flyging som førte til solo etter 14 dager. Det går om man vil, og har tilgjengelighet på instruktører og slepeflyger. Det har me lykkast med denne sesongen. Bra jobba til alle involverte.

 

Laurdag 4. september 2021

Luftsportens dag

Luftsportens dag laurdag 4. september

Denne laurdagen vil me saman med Bømoen flyklubb lage eit arrangement for å promotere luftsporten og våre aktivitetar på Bømoen og få litt inntekter til klubbkassa.
Me ynskjer å tilby rimelege passasjerturar i seglfly og sportsfly. Vidare vil me selje hot dog, kaffi med meir.
Ved ledig kapasitet vert det også høve til skuling.

Me treng hjelp av medlemer for å få dette til. Vær grei og ta kontakt med klubben, t.d. på klubben si FB-side om du kan bidra denne laurdagen.

LN-GCP

Duo Discus

I kveld (torsdag 6.5.2021) gjorde årsmøtet eit historisk vedtak då dei vedtok å kjøpe Duo Discus LN-GCP, klubbens fyrste 2-setar strekkfly.

Straks klar

SF34

I dag, 23.04.2021 melder vår eminente teknikar Kenneth Klette at SF34 er klar om ei til to veker.

Nye seilflybevis i klubben

Klubben gratulerer Isak Godøe, Vegard Klette og Kjell Magne Rong med seglflybevis i dag.

Super Dimona

Flyet er ferdig reparert

Super Dimonaen er ferdig reparert og er klar for henting på Notodden. Ragnar vil prøve å få henta den på sundag.

ASK-21

Klubben har kjøpt ASK-21 LN-GRA frå NLF

Voss Flyklubb har kjøpt NLF sitt ASK-21 og vil overta flyet etter Wave-camp på Vågå veke 11.

DG-1001

Kjøp av fly er lagt på is

Voss Flyklubb bestemte i styremøte 28/9 at me legg opsjonen for DG1001 ut for sal. Styre hadde godt håp om å klare å finansiere flyet med støtte og lån. Flyet me hadde ynskje om kjøpa DG1001FES kostar ca kr 2 400 000 med tilhengar og moms. Me er på noverande tidspunkt ikkje i nærheita av å klare å finansiere prosjektet. Fristen for å bekrefte opsjon var 30/9 som ville medføre yterlegare forpliktelsar til å betale 25 000 Euro no og 170 000 Euro i mai neste år. Me har ikkje fått noko tilslag på støtte frå bankar, forsikringselskap etc. Me er likevel på jakt etter ein brukt tosetar til ca ein million. Styre vil også sjå på moglegheit for å leige inn høgverdig tosetar i periodar neste sesong for å auka tilbodet.

Hausten er her

Aktivitet og dugnad

Aktiviteter / Dugnader som vi må ta i løpet av høsten/ vinteren. Dette er ting som kommer i tillegg til ASW-15. Bare å ta et punkt å kjøre på - Takrenner over porter - takrenner er levert, men vi må ha et rullestillas. - Flytte brakka inn mot skogen - Brannvarsling i klubbhuset, - Ferdigstille kabler og utvendig skap. Ved campingvogner. - Se om det er mulig å trekke vannrør fram til brakkeområdet. ( ligger et reserver rør) - Ferdigstilling klubblokale - avslutte mot loft. Er en åpning som fugler kommer inn i.
Noe Voss kommune kan hjelpe med? Web-kamera på Tvildemoen. Rydde vegetasjon rundt baneende øst, Helst heile banen. Det er en del asfaltering, som skulle vært gjort like plasser på uteområdet. Det er litt ujevn asfalt. Det er dessuten tett drenering foran hangaren - her blir det alltid en dam ved nedbør.

ASW 15

Kjøpe nytt fly

Voss Flyklubb har fått tilbod om å kjøpe Erik sin ASW 15. Klubben har for tida god aktivitet, og det er fleire medlemer som ynskjer fleire fly. Det er viktig med ein god prosess omkring eit flykjøp, difor ynskjer styret i klubben å kartlegge både behov, økonomi, plass (lagring) osv. Me ynskjer difor at dei som har innspel sender dette til styreformann Bjarne Klette. Styret vil deretter leggje dette fram som ei sak for eit ekstraordninert årsmøte som må fatte eit vedtak.

Kjøpesummen er 50.000,-, som skal godskrivast Erik sin flykonto. Det er estimert ca. 30.000 til lakkering av flykropp og vinger. Det må også påreknast eit vesentleg tal dugnadstimar.

Årsmøte måndag 30.4.2020 kl. 19:30

Det vert digitalt årsmøte i Voss Flyklubb måndag 30.4.2020 kl. 19:30.

Møtet vert helde på Microsoft si Teams plattform.

Viktig! Du må oppdatere e-postadressa di på myWebLog slik at du får invitasjon til møtet.

24.7.-2.8.2020

Os Aeroklubb har sommarleir på Voss

Os Aeroklubb arrangerer sommerleir på Bømoen flyplass.

Les meir på Os Aeroklubb sine sider.

Flyet er reservert

DG-1001

Klubben har no reservert ein plass i køen for å sikre seg den ultimate flygemaskina.

Det er aldri for tidleg å begynne

På tide å bli flygar

Voss Flyklubb ynskjer fleire medlemer, og oppmodar folk som er interesserte i flyging å ta turen opp på Bømoen når dei ser det fly i lufta.

Informasjon om informasjonskapsler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top